Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB962
Bilaga 104.7 MiB760
Bilaga 114.8 MiB615
Bilaga 128.2 MiB507
Bilaga 133.4 MiB501
Bilaga 25.2 MiB623
Bilaga 34.8 MiB482
Bilaga 44.8 MiB617
Bilaga 54.6 MiB415
Bilaga 64.7 MiB563
Bilaga 75.2 MiB517
Bilaga 86.6 MiB578
Bilaga 96.0 MiB656
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB745
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB823