Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB702
Bilaga 104.7 MiB589
Bilaga 114.8 MiB437
Bilaga 128.2 MiB373
Bilaga 133.4 MiB393
Bilaga 25.2 MiB413
Bilaga 34.8 MiB321
Bilaga 44.8 MiB392
Bilaga 54.6 MiB240
Bilaga 64.7 MiB377
Bilaga 75.2 MiB368
Bilaga 86.6 MiB372
Bilaga 96.0 MiB415
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB523
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB608