Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1358
Bilaga 104.7 MiB1019
Bilaga 114.8 MiB874
Bilaga 128.2 MiB702
Bilaga 133.4 MiB714
Bilaga 25.2 MiB950
Bilaga 34.8 MiB735
Bilaga 44.8 MiB915
Bilaga 54.6 MiB695
Bilaga 64.7 MiB817
Bilaga 75.2 MiB849
Bilaga 86.6 MiB820
Bilaga 96.0 MiB966
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB1033
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1152