Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1201
Bilaga 104.7 MiB922
Bilaga 114.8 MiB787
Bilaga 128.2 MiB609
Bilaga 133.4 MiB615
Bilaga 25.2 MiB840
Bilaga 34.8 MiB638
Bilaga 44.8 MiB828
Bilaga 54.6 MiB587
Bilaga 64.7 MiB726
Bilaga 75.2 MiB702
Bilaga 86.6 MiB728
Bilaga 96.0 MiB869
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB939
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1029