Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 54.6 MiB645
Bilaga 128.2 MiB649
Bilaga 133.4 MiB666
Bilaga 34.8 MiB688
Bilaga 64.7 MiB772
Bilaga 86.6 MiB775
Bilaga 75.2 MiB800
Bilaga 114.8 MiB826
Bilaga 44.8 MiB868
Bilaga 25.2 MiB895
Bilaga 96.0 MiB930
Bilaga 104.7 MiB958
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB998
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1093
Bilaga 14.6 MiB1278