Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 54.6 MiB266
Bilaga 34.8 MiB346
Bilaga 75.2 MiB396
Bilaga 86.6 MiB403
Bilaga 64.7 MiB404
Bilaga 128.2 MiB405
Bilaga 133.4 MiB409
Bilaga 44.8 MiB433
Bilaga 25.2 MiB451
Bilaga 96.0 MiB453
Bilaga 114.8 MiB460
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB554
Bilaga 104.7 MiB617
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB637
Bilaga 14.6 MiB742