Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 54.6 MiB609
Bilaga 128.2 MiB623
Bilaga 133.4 MiB633
Bilaga 34.8 MiB657
Bilaga 75.2 MiB728
Bilaga 64.7 MiB738
Bilaga 86.6 MiB751
Bilaga 114.8 MiB802
Bilaga 44.8 MiB843
Bilaga 25.2 MiB857
Bilaga 96.0 MiB893
Bilaga 104.7 MiB937
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB960
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1048
Bilaga 14.6 MiB1234