Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1173
Bilaga 104.7 MiB900
Bilaga 114.8 MiB764
Bilaga 128.2 MiB583
Bilaga 133.4 MiB589
Bilaga 25.2 MiB810
Bilaga 34.8 MiB610
Bilaga 44.8 MiB800
Bilaga 54.6 MiB557
Bilaga 64.7 MiB703
Bilaga 75.2 MiB669
Bilaga 86.6 MiB706
Bilaga 96.0 MiB831
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB916
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB992