Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1364
Bilaga 104.7 MiB1021
Bilaga 114.8 MiB875
Bilaga 128.2 MiB704
Bilaga 133.4 MiB715
Bilaga 25.2 MiB952
Bilaga 34.8 MiB738
Bilaga 44.8 MiB917
Bilaga 54.6 MiB699
Bilaga 64.7 MiB820
Bilaga 75.2 MiB849
Bilaga 86.6 MiB822
Bilaga 96.0 MiB966
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB1036
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1154