Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB862
Bilaga 104.7 MiB683
Bilaga 114.8 MiB532
Bilaga 128.2 MiB462
Bilaga 133.4 MiB450
Bilaga 25.2 MiB548
Bilaga 34.8 MiB421
Bilaga 44.8 MiB534
Bilaga 54.6 MiB356
Bilaga 64.7 MiB487
Bilaga 75.2 MiB444
Bilaga 86.6 MiB497
Bilaga 96.0 MiB563
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB652
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB723