Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1233
Bilaga 104.7 MiB935
Bilaga 114.8 MiB801
Bilaga 128.2 MiB621
Bilaga 133.4 MiB632
Bilaga 25.2 MiB854
Bilaga 34.8 MiB655
Bilaga 44.8 MiB841
Bilaga 54.6 MiB608
Bilaga 64.7 MiB737
Bilaga 75.2 MiB725
Bilaga 86.6 MiB749
Bilaga 96.0 MiB891
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB959
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1046