Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 133.4 MiB473
Bilaga 54.6 MiB385
Bilaga 14.6 MiB916
Bilaga 64.7 MiB520
Bilaga 104.7 MiB714
Bilaga 44.8 MiB580
Bilaga 34.8 MiB452
Bilaga 114.8 MiB575
Bilaga 25.2 MiB592
Bilaga 75.2 MiB479
Bilaga 96.0 MiB612
Bilaga 86.6 MiB540
Bilaga 128.2 MiB483
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB704
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB772