Här hittar ni 2016 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2016 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2016 analyserades även metaller och organiska miljögifter i sediment från 31 stationer. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 10 finns faktabladen för 2016 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
MSV 2016 Inkl Bilagor22.6 MiB999
MSV 2016 Exkl Bilagor12.1 MiB734
Bilaga 10 - Faktablad2.4 MiB440
Bilaga 7 - Växtplankton Sjöar1.7 MiB341
Bilaga 2 - Metodik Vattenkemi O Sedim873.5 KiB364
Bilaga 3 - Resultat Vattenkemi390.2 KiB380
Bilaga 4 - Temp- Syre- Salinitetprofiler372.2 KiB301
Bilaga 8 - Växtplankton Kust280.8 KiB172
Bilaga 6 - Vattenföring, Transport, Förluster247.7 KiB367
Bilaga 5 - Lufttemp Och Nederbörd163.7 KiB145
Bilaga 9 - Sedimentundersökning151.3 KiB216