Agenda

Här listas kommande aktiviteter inom förbundet: Årsmöte 2014 Årsmötet kommer att hållas den 5 juni på Söderköpings brunn i Söderköping. Efter ordinarie stämmoförhandling kommer Söderköpings kommun att berätta om pågående projekt kopplade till vattenkvalitet. Dessutom kommer Måns Lindell från Länsstyrelsen i Jönköpings län/Vätternvårdsförbundet att prata om pågående verksamheter i och omkring Vättern. Caroline Svärd kommer att gå igenom resultaten från den genomförda recipientkontrollen 2013 (årsrapporten kommer att finnas i tryckt version på mötet). Sista anmälningsdag: 30 maj. Bifogat finns kallelse och övriga handlingar till årsmötet.