Här hittar ni 2013 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna bredvid. Under 2013 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton.

I bilaga 9 finns en miljögiftsrapport från undersökningar som genomfördes under året i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland. 177 miljögifter och prioriterade ämnen undersöktes vid 11 utvalda provpunkter.

I bilaga 10 finns faktabladen för 2013 på varje station som även hittas under fliken Kartsök ovan.msv2013