Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1367
Bilaga 104.7 MiB1025
Bilaga 114.8 MiB878
Bilaga 128.2 MiB706
Bilaga 133.4 MiB715
Bilaga 25.2 MiB954
Bilaga 34.8 MiB741
Bilaga 44.8 MiB923
Bilaga 54.6 MiB700
Bilaga 64.7 MiB822
Bilaga 75.2 MiB853
Bilaga 86.6 MiB826
Bilaga 96.0 MiB969
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB1037
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1160