Här hittar ni 2015 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan. Under 2015 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. 2015 var ett biologiår, vilket innebär att mer biologiska undersökningar genomförts. Förutom växtplankton tittade man även på bottenfauna, påväxtalger och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2015 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Framsidebild 2015

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 14.6 MiB1300
Bilaga 104.7 MiB977
Bilaga 114.8 MiB840
Bilaga 128.2 MiB667
Bilaga 133.4 MiB681
Bilaga 25.2 MiB913
Bilaga 34.8 MiB704
Bilaga 44.8 MiB881
Bilaga 54.6 MiB659
Bilaga 64.7 MiB789
Bilaga 75.2 MiB813
Bilaga 86.6 MiB789
Bilaga 96.0 MiB945
MSV 2015 Exkl Bilagor 2015-05-1517.4 MiB1005
MSV 2015 Inkl Bilagor 2015-05-1529.7 MiB1109