Genom att klicka på stationerna i kartan kan man nå stationernas faktablad och länk till datavärd. Röda stationer är förbundets stationer, blå provtas inom den nationella miljöövervakningen eller av andra aktörer såsom t ex Vätternvårdsförbundet.
Datavärdarna tillgängliggör datan med viss fördröjning och senaste årets resultat finns alltid i kvartalsrapporten.