Årsrapporter

Varje års provtagning sammanfattas och redovisas i en årsrapport som publiceras på försommaren nästkommande år. Här har samtliga årsrapporter från och med 2016 samlats. Äldre rapporter finns att tillgå om man kontaktar sekretariatet.