Välkommen till Motala Ströms Vattenvårdsförbund

Motala Ströms Vattenvårdsförbund är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgör olika verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön. Förbundet har ett rullande kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. Exempel på medlemmar är avloppsreningsverk, industrier och större lantbruk. Här på vår webbplats kan ni ta del av vårt recipientkontrollprogram och de årsrapporter som har producerats under de senaste åren. Det finns information om förbundets historia, verksamhetsområde, nuvarande medlemmar med mera. Det är över 50 år sedan Motala Ströms Vattenvårdsförbund startade ett kontrollprogram som liknar dagens program. Det är många år med mätningar och analyser av ett stort avrinningsområde!