Styrelsen

Motala Ströms Vattenvårdsförbunds styrelse tillsätts vid årsstämman. Ledamöter och suppleanter väljs för ett tvåårigt uppdrag.

Här nedan finns en förteckning över förbundets nuvarande styrelse:

styrelse