Kvartalsrapporter

Under pågående provtagningsår ges fyra stycken kvartalsrapporter ut. I rapporten finns en redogörelse över vad resultaten visar under gällande kvartal samt dataresultat i tabellform. I kvartalsrapport nummer 4 finns allt data för gällande år samlat.

 

Här kan man ladda ned kvartalsrapporterna: