2023

Nedan hittar ni årsrapporten med resultat från 2023 års undersökningar. Varje år analyseras ett grundpaket med vattenkemi i 100 stationer utspridda i avrinningsområdet till Motala Ström. På utvalda stationer analyseras även växtplankton, metaller, PFAS eller läkemedelsrester. År 2023 har även metaller och miljögifter i fisk och mussla analyserats.

MSV 2023 exkl bilagor

MSV 2023 inkl bilagor