Medlemsinfo

Förbundets medlemmar utgörs av olika verksamheter med påverkan på vattenmiljön. Enligt förbundets stadgar är medlemmar som antas företag, kommuner, föreningar och övriga intresserade inom verksamhetsområdet som har intresse av vattendragskontroll.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

 

En grundtanke med förbundets verksamhet är att vattenkontrollen totalt sett ska bli billigare än om varje medlem för sig genomför den i egen regi. Dessutom blir det samlade resultatet mycket lättare att överblicka, administrera och utvärdera.

 

Under flikarna Bli medlem och Ändra medlemskap finns information om hur man går tillväga om man vill bli medlem i förbundet samt om man behöver ändra någonting i sitt medlemskap.