Eventuell gruva vid Norra kärr- samarbete yttranden

LRF planerar att yttra sig i ansökningsprocessen för en eventuell gruva vid Norra Kärr, om fler medlemmar ska yttra sig och vill samarbeta så kan de höra av sig till Gabriella på e-post: cahlingabriella@gmail.com

 

 

Andelsfördelning i förbundet

Inkomna handlingar

Här samlas rubrikerna på de handlingar som kommit in till förbundet under året, datumet anger när handlingen kom in. Vill ni veta mer hör av er till sekretariatet (sekretariat@motalastrom.org).

2024-04-30 Inbjudan till samrådsmöte hos ST Microelectronics, måndag 10 juni 13-16, anmäl ert deltagande senast 1/6

2024-02-09 Remiss- Förslag på nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland 2024-2030

2024-01-30 Medlemmarna i Vätternvårdsförbundet ombeds att reservera onsdagen den 8 maj för ordinarie förbundsstämma.

2024-01-24 Välkommen på webbinarium: Effektbaserade metoder för dricksvatten! 13 feb, Biocell analytica

2023-11-20 Samrådsremiss för Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 (Johannisborgsförbindelsen), Norrköpings kommun

2023-11-14 Vindpark Hycklinge Inbjudan till samråd, SM_SE_hycklinge

2023-10-24 Utställning av Kinda kommuns Vattentjänstplan, Kinda kommun

2023-10-09 Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning Vattenvårdsplaner

2023-09-05 Remiss gällande kompletterande bilaga till bevarandeplan för Vättern, Länsstyrelsen Jönköping

2023-08-28 Samråd ytvattenuttag ur Vättern, Mjölby kommun

2023-08-15 Tips om  Nationell konferens om bevarande av stormusslor som Länsstyrelsen i Södermanlands län arrangerar på Karlstads universitet i Oktober. Länk till anmälan hittar ni nedan.

Nationell konferens om åtgärdsprogram för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

2023-08-29 Samråd av Kinda kommuns Vattentjänstplan, Kinda kommun

2023-07-13 Nulägesbeskrivning Vätterns två prövningsgrupper, NAP-samverkan, Länsstyrelsen Jönköping

2023-06-22 Leader Vättern avslutas

2023-06-21 Regional vattenförsörjningsplan för Örebro län 2023-2027 är antagen

2023-06-05 Samråd gällande nytt tillstånd för Kisa avloppsreningsverk, Kinda kommun

2023-05-23 Underrättelse om granskning för detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltägen, Slottshagen och Risängen i Norrköping, Norrköpings kommun

2023-05-17 Inbjudan till webinarium om internbelastning av fosfor i sjöar 13 juni 10-11:30, Länsstyrelsen Örebro