Ändring i sitt medlemskap

Har du några frågor om ditt medlemskap kontakta gärna sekretariatet. Uppdatera gärna kontaktuppgifter om något ändras.

 

Önskar du inte längre vara medlem i vattenvårdsförbundet ska detta anmälas till sekretariatet. Utträde sker nästkommande årsskifte om anmälan inkommit minst ett halvår innan. Reglerna för utträde styrs av förbundets stadgar:

Utträde - § 16

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta skriftligt till styrelsen. Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast 6 månader efter det att utträdes anmälan inkom till styrelsen.