Övriga rapporter

Här samlas andra rapporter, förutom årsrapporterna, som tas fram inom förbundet. Nedan finns t ex förbundets 50-årsrapport.

50-årsrapport

Provfiske i Sommen 2016

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde ett provfiske i Sommen 2016 och MSV var en av medfinansiärerna.

Man kan ladda ned rapporten på Länsstyrelsens hemsida här.