Här hittar ni 2016 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2016 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2016 analyserades även metaller och organiska miljögifter i sediment från 31 stationer. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 10 finns faktabladen för 2016 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 5 - Lufttemp Och Nederbörd163.7 KiB138
Bilaga 8 - Växtplankton Kust280.8 KiB166
Bilaga 9 - Sedimentundersökning151.3 KiB208
Bilaga 4 - Temp- Syre- Salinitetprofiler372.2 KiB294
Bilaga 7 - Växtplankton Sjöar1.7 MiB333
Bilaga 2 - Metodik Vattenkemi O Sedim873.5 KiB353
Bilaga 6 - Vattenföring, Transport, Förluster247.7 KiB360
Bilaga 3 - Resultat Vattenkemi390.2 KiB373
Bilaga 10 - Faktablad2.4 MiB427
MSV 2016 Exkl Bilagor12.1 MiB722
MSV 2016 Inkl Bilagor22.6 MiB964