2017

Här hittar ni 2017 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2017 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2017 analyserades även metaller och organiska miljögifter i fisk och blåmussla. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 11 finns faktabladen för 2017 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10 Metaller I Musslor731.2 KiB198
Bilaga 11 Utdatablad7.8 MiB332
Bilaga 2 Vattenkemi Metodik Och Analysparametrar1.5 MiB245
Bilaga 3 Vattenkemi962.5 KiB319
Bilaga 4 Temp- Syre Och Saltprofiler902.4 KiB191
Bilaga 5 Temperatur Och Nederbörd171.4 KiB181
Bilaga 6 Vattenf Transp Och Arealsp Förl299.0 KiB178
Bilaga 7 Växtplankton Limnisk2.3 MiB199
Bilaga 8 Växtplankton Kust862.6 KiB181
Bilaga 9 Metaller Fisk711.0 KiB225
MSV 2017 Exkl Bilagor11.3 MiB569
MSV 2017 Inkl Bilagor26.6 MiB435