2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB65
Bilaga 11329.2 KiB55
Bilaga 1252.5 MiB40
Bilaga 134.2 MiB73
Bilaga 2775.7 KiB44
Bilaga 3450.2 KiB47
Bilaga 4484.8 KiB40
Bilaga 5205.7 KiB42
Bilaga 6353.3 KiB46
Bilaga 71.7 MiB47
Bilaga 84.6 MiB43
Bilaga 91.9 MiB52
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB56
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB87