2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB47
Bilaga 11329.2 KiB37
Bilaga 1252.5 MiB33
Bilaga 134.2 MiB63
Bilaga 2775.7 KiB36
Bilaga 3450.2 KiB40
Bilaga 4484.8 KiB31
Bilaga 5205.7 KiB35
Bilaga 6353.3 KiB33
Bilaga 71.7 MiB36
Bilaga 84.6 MiB34
Bilaga 91.9 MiB42
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB47
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB69