2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB38
Bilaga 11329.2 KiB28
Bilaga 1252.5 MiB31
Bilaga 134.2 MiB54
Bilaga 2775.7 KiB32
Bilaga 3450.2 KiB36
Bilaga 4484.8 KiB26
Bilaga 5205.7 KiB30
Bilaga 6353.3 KiB27
Bilaga 71.7 MiB29
Bilaga 84.6 MiB28
Bilaga 91.9 MiB36
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB40
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB52