2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB112
Bilaga 11329.2 KiB102
Bilaga 1252.5 MiB78
Bilaga 134.2 MiB115
Bilaga 2775.7 KiB80
Bilaga 3450.2 KiB91
Bilaga 4484.8 KiB67
Bilaga 5205.7 KiB72
Bilaga 6353.3 KiB73
Bilaga 71.7 MiB84
Bilaga 84.6 MiB70
Bilaga 91.9 MiB102
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB120
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB169