2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB193
Bilaga 11329.2 KiB194
Bilaga 1252.5 MiB182
Bilaga 134.2 MiB194
Bilaga 2775.7 KiB173
Bilaga 3450.2 KiB181
Bilaga 4484.8 KiB130
Bilaga 5205.7 KiB140
Bilaga 6353.3 KiB142
Bilaga 71.7 MiB165
Bilaga 84.6 MiB157
Bilaga 91.9 MiB216
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB293
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB339