2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 4484.8 KiB116
Bilaga 6353.3 KiB124
Bilaga 5205.7 KiB129
Bilaga 84.6 MiB136
Bilaga 71.7 MiB141
Bilaga 1252.5 MiB154
Bilaga 2775.7 KiB164
Bilaga 3450.2 KiB164
Bilaga 11329.2 KiB178
Bilaga 10277.0 KiB180
Bilaga 134.2 MiB188
Bilaga 91.9 MiB190
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB234
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB303