2018

Här hittar ni 2018 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab (tidigare ALcontrol) skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2018 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2018 analyserades påväxtalger, bottenfauna och makroalger. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 13 finns faktabladen för 2018 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10277.0 KiB235
Bilaga 11329.2 KiB251
Bilaga 1252.5 MiB228
Bilaga 134.2 MiB242
Bilaga 2775.7 KiB214
Bilaga 3450.2 KiB239
Bilaga 4484.8 KiB172
Bilaga 5205.7 KiB190
Bilaga 6353.3 KiB172
Bilaga 71.7 MiB211
Bilaga 84.6 MiB201
Bilaga 91.9 MiB277
MSV 2018 Exkl Bilagor17.6 MiB484
MSV 2018 Inkl Bilagor83.5 MiB428