Här hittar ni 2016 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

Under 2016 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Under 2016 analyserades även metaller och organiska miljögifter i sediment från 31 stationer. Se i de olika bilagorna nedan för mer information.

I bilaga 10 finns faktabladen för 2016 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

Bilagor till årsrapport
NameSizeHits
NameSizeHits
Bilaga 10 - Faktablad2.4 MiB560
Bilaga 2 - Metodik Vattenkemi O Sedim873.5 KiB498
Bilaga 3 - Resultat Vattenkemi390.2 KiB463
Bilaga 4 - Temp- Syre- Salinitetprofiler372.2 KiB380
Bilaga 5 - Lufttemp Och Nederbörd163.7 KiB229
Bilaga 6 - Vattenföring, Transport, Förluster247.7 KiB440
Bilaga 7 - Växtplankton Sjöar1.7 MiB450
Bilaga 8 - Växtplankton Kust280.8 KiB250
Bilaga 9 - Sedimentundersökning151.3 KiB329
MSV 2016 Exkl Bilagor12.1 MiB887
MSV 2016 Inkl Bilagor22.6 MiB1317