2019

Här hittar ni 2019 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Synlab skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna nedan.

MSV 2019 Inkl Bilagor (16.7 MiB)

MSV 2019 Exkl Bilagor (6.2 MiB)