Extra föreningsstämma 11 september

Vid föreningsstämman den 12 juni beslutades att en extra föreningsstämma ska hållas den 11 september för att fastställa en uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna.

Kallelse till extra föreningsstämma har skickats ut den 19 augusti.

Här finns dagordning för stämman

[wpfilebase tag=file id=792 tpl=simple /]

Här finns styrelsens förslag på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna

[wpfilebase tag=file id=794 tpl=simple /]

Grön markering= sänkt vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Röd markering= höjd vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Ingen färgmarkering= ingen förändring av antalet andelar

Förslaget på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna har uppdaterats senast 2020-09-09

Posted in Nyhet.