Föreningsstämma 2022

Fredagen den 3 juni är det dags för 2022 års föreningsstämma
Stämmohandlingar kommer att läggas upp nedan efterhand som de färdigställs

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=file id=865 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=866 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=864 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=867 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=860 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=861 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=862 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=868 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=869 tpl=simple /]

 

 

Föreningsstämma 2021

Fredagen den 4 juni är det dags för 2021 års föreningsstämma
Stämmohandlingar kommer att läggas upp nedan efterhand som de färdigställs

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=file id=816 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=817 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=822 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=823 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=810 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=811 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=815 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=814 tpl=simple /]

Presentation och dagordning för mötet:

[wpfilebase tag=file id=824 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=820 tpl=simple /]

Extra föreningsstämma 11 september

Vid föreningsstämman den 12 juni beslutades att en extra föreningsstämma ska hållas den 11 september för att fastställa en uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna.

Kallelse till extra föreningsstämma har skickats ut den 19 augusti.

Här finns dagordning för stämman

[wpfilebase tag=file id=792 tpl=simple /]

Här finns styrelsens förslag på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna

[wpfilebase tag=file id=794 tpl=simple /]

Grön markering= sänkt vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Röd markering= höjd vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Ingen färgmarkering= ingen förändring av antalet andelar

Förslaget på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna har uppdaterats senast 2020-09-09

Föreningsstämma 2020

Fredagen den 12 juni är det dags för förbundets föreningsstämma.

Stämman hålls i år på skype.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 19 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=file id=773 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=774 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=775 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=777 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=778 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=779 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=780 tpl=simple /]

Styrelsen föreslår att frågan om andelsfördelning hänskjuts till det extra årsmötet den 11 september på Tekniska Verken

 

Använd formuläret nedan om du vill poströsta inför stämman, För att poströsten ska räknas behöver den vara sekretariatet tillhanda senast den 11 juni.

[wpfilebase tag=file id=783 tpl=simple /]

 

Här finns dagordning och presentation för föreningsstämman

[wpfilebase tag=file id=786 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=787 tpl=simple /]

 

Årsmöte 2019

Tisdagen den 4 juni är det dags för förbundets årsstämma.

Stämman hålls i år på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 16 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar.

Det kommer finnas några exemplar av handlingarna utskrivna på mötet.

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=browser id=34 /]