Årsmöte 2019

Tisdagen den 4 juni är det dags för förbundets årsstämma.

Stämman hålls i år på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 16 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar.

Det kommer finnas några exemplar av handlingarna utskrivna på mötet.

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=browser id=34 /]

Hantering av personuppgifter

Information om Motala Ströms Vattenvårdsförbunds hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 införs den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och mycket i förordningen fanns sedan tidigare i PuL.

MSV hanterar personuppgifter i form av ett medlemsregister med medlemmarnas namn, adress, andelstal och i vissa fall mailadress och telefonnummer. Denna lista används till utskick av material till medlemmarna (årsstämmokallelse, årsrapport mm) men även för att beräkna budget utifrån andelstal och för att göra uppdateringar av andelstalen kopplat till medlemmarnas verksamhetskoder. Det publiceras en lista med medlemsnamn och andelstal på hemsidan.

Förutom detta har förbundets redovisningsbyrå en faktureringslista där information för att kunna genomföra fakturering av medlems- och VDK-avgift finns. Det skiljer sig åt mellan medlemmarna vilken information som behövs, men t ex namn, adress, organisationsnummer, referenskoder mm.

Önskas mer information om hanteringen av personuppgifter kontakta sekretariatet på sekretariat@motalastrom.org.

50 år för renare vatten

Nyligen framtaget…

Det är nu 50 år sedan Motala Ströms Vattenvårdsförbund startade ett kontrollprogram som liknar dagens program. Det är många år med mätningar och analyser av ett stort avrinningsområde! Detta uppmärksammades av förbundet och en jubileumsrapport arbetades fram. Ladda ned den här nedanför eller kontakta sekretariatet om du vill ha en tryckt version.

 

[wpfilebase tag=file id=412 tpl=download-button /]