Extra föreningsstämma 11 september

Vid föreningsstämman den 12 juni beslutades att en extra föreningsstämma ska hållas den 11 september för att fastställa en uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna.

Kallelse till extra föreningsstämma har skickats ut den 19 augusti.

Här finns dagordning för stämman

[wpfilebase tag=file id=792 tpl=simple /]

Här finns styrelsens förslag på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna

[wpfilebase tag=file id=794 tpl=simple /]

Grön markering= sänkt vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Röd markering= höjd vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Ingen färgmarkering= ingen förändring av antalet andelar

Förslaget på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna har uppdaterats senast 2020-09-09

Föreningsstämma 2020

Fredagen den 12 juni är det dags för förbundets föreningsstämma.

Stämman hålls i år på skype.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 19 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=file id=773 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=774 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=775 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=777 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=778 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=779 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=780 tpl=simple /]

Styrelsen föreslår att frågan om andelsfördelning hänskjuts till det extra årsmötet den 11 september på Tekniska Verken

 

Använd formuläret nedan om du vill poströsta inför stämman, För att poströsten ska räknas behöver den vara sekretariatet tillhanda senast den 11 juni.

[wpfilebase tag=file id=783 tpl=simple /]

 

Här finns dagordning och presentation för föreningsstämman

[wpfilebase tag=file id=786 tpl=simple /]

[wpfilebase tag=file id=787 tpl=simple /]

 

Årsmöte 2019

Tisdagen den 4 juni är det dags för förbundets årsstämma.

Stämman hålls i år på Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 16 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar.

Det kommer finnas några exemplar av handlingarna utskrivna på mötet.

Stämmohandlingar:

[wpfilebase tag=browser id=34 /]

Hantering av personuppgifter

Information om Motala Ströms Vattenvårdsförbunds hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 införs den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och mycket i förordningen fanns sedan tidigare i PuL.

MSV hanterar personuppgifter i form av ett medlemsregister med medlemmarnas namn, adress, andelstal och i vissa fall mailadress och telefonnummer. Denna lista används till utskick av material till medlemmarna (årsstämmokallelse, årsrapport mm) men även för att beräkna budget utifrån andelstal och för att göra uppdateringar av andelstalen kopplat till medlemmarnas verksamhetskoder. Det publiceras en lista med medlemsnamn och andelstal på hemsidan.

Förutom detta har förbundets redovisningsbyrå en faktureringslista där information för att kunna genomföra fakturering av medlems- och VDK-avgift finns. Det skiljer sig åt mellan medlemmarna vilken information som behövs, men t ex namn, adress, organisationsnummer, referenskoder mm.

Önskas mer information om hanteringen av personuppgifter kontakta sekretariatet på sekretariat@motalastrom.org.

50 år för renare vatten

Nyligen framtaget…

Det är nu 50 år sedan Motala Ströms Vattenvårdsförbund startade ett kontrollprogram som liknar dagens program. Det är många år med mätningar och analyser av ett stort avrinningsområde! Detta uppmärksammades av förbundet och en jubileumsrapport arbetades fram. Ladda ned den här nedanför eller kontakta sekretariatet om du vill ha en tryckt version.

[wpfilebase tag=file id=412 tpl=download-button /]