Hantering av personuppgifter

Information om Motala Ströms Vattenvårdsförbunds hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 införs den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och mycket i förordningen fanns sedan tidigare i PuL.

MSV hanterar personuppgifter i form av ett medlemsregister med medlemmarnas namn, adress, andelstal och i vissa fall mailadress och telefonnummer. Denna lista används till utskick av material till medlemmarna (årsstämmokallelse, årsrapport mm) men även för att beräkna budget utifrån andelstal och för att göra uppdateringar av andelstalen kopplat till medlemmarnas verksamhetskoder. Det publiceras en lista med medlemsnamn och andelstal på hemsidan.

Förutom detta har förbundets redovisningsbyrå en faktureringslista där information för att kunna genomföra fakturering av medlems- och VDK-avgift finns. Det skiljer sig åt mellan medlemmarna vilken information som behövs, men t ex namn, adress, organisationsnummer, referenskoder mm.

Önskas mer information om hanteringen av personuppgifter kontakta sekretariatet på sekretariat@motalastrom.org.

Posted in Nyhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *