KVARTALSRAPPORT 3, Juli-September 2015

KVARTALSRAPPORT 3, Juli – September 2015

Juli inleddes med högsommarvärme men den kom av sig efter bara någon vecka och månaden präglades av svalt och ostadigt väder. Sommaren kom dock med besked i augusti som bjöd på flera veckor av högsommarvärme. Månaden höll på att bli rekordtorr men ostadigt väder den sista veckan bidrog med välbehövligt regn. Det lite svalare vädret tillsammans med en del regn och höga flöden inledde september men månadens andra hälft bjöd på vackert sensommarväder.

Under kvartalet juli t.o.m. september provtogs samtliga stationer med avseende på vattenkemi inkluderande både vattendrag, sjöar och kustlokaler.

På flera platser syntes en minskning i närsaltshalter under kvartalet då näringsämnen tas upp av omgivande växtlighet under tillväxtperioden. Speciellt tydligt var detta i Mö02 SKENAÅN vad gäller total- och nitratnitritkväve. I juli var halten nitratnitritkväve <10 medan den var 5500 µg/l i september. Vid kuststationerna var detta också väldigt tydligt vad gäller nitratnitritkväve.

I 4B HAMNARYDSSJÖN var fosforhalten extremt hög vid provtagningen i augusti. Samtidigt uppmättes syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i bottenvattnet vilket indikerar att fosforläckage skett från sedimentet, någonting som ofta sker vid syrefria förhållanden. En förhöjd fosforhalt i bottenvattnet jämfört med vid ytan noterades även i 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDVÄST och Åt06 ÄRLÅNGEN i augusti, samtidigt uppmättes syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i.

I 4B HAMNARYDSSJÖN var även turbiditeten och absorbansen kraftigt förhöjd vilket skulle kunna bero på utfällning av järn i provet vid kontakt med syre. Även i 606 NOEN och KS02 KISASJÖN NORRA DELEN var turbiditeten markant högre i bottenvattnet vilket även här skulle kunna bero på utfällning av järn när det syrefattiga bottenvattnet kommer i kontakt med syre.

Mycket höga klorofyllhalter noterades i Mö03 HARGSJÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN och Åt04 BÅTSJÖN. Vid flera andra sjöar uppmättes höga klorofyllhalter. Vid ett antal kuststationer var klorofyllhalten mycket hög: GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ. och GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN vid provtagningen i juli, samt SÖ06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN i augusti.

Kraftigt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet jämfört med vid ytan noterades i Sö06 SLÄTBAKEN och Va08 ORREN där även syrehalten i bottenvattnet var mycket låg. Låga syrehalter uppmättes även i Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 INRE VALDERMARSVIKEN.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVENS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTL, Sö04 STORÅNS UTL och ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i Li05 STÅNGÅN NYKVARN i juli.

I övrig uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här kan man ladda ned en Excelfil med alla data:

[wpfilebase tag=file id=424 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *