KVARTALSRAPPORT 4, Okt-Dec 2018

Kvartalsrapport 4, Oktober-December 2018

Oktober bjöd på riktig brittsommarvärme och både november och december var mildare än normalt. Något ihållande snötäcke blev det aldrig i avrinningsområdet. Perioden dominerades av låga flöden och i slutet av december var grundvattennivåerna mycket under de normala i avrinningsområdet.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga rinnande stationer och kustpunkter samt sjöpunkterna Li07, Li15 och GB03.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i 6 SVARTÅN, NEDSTRÖMS ANNEBERG (5700 µg/l i okt), Li17 KAPELLÅN (6300 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (13000 µg/l i dec) och Va12 VINDÅN (5200 µg/l i dec). Extremt höga fosforhalter noterades i Li16 SVIESTADSÅN (150 µg/l i dec), Gb30 LJURA BÄCK (160 µg/l i okt och 120 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i dec) och i Sö04 STORÅNS UTLOPP (120 µg/l i okt).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö03 HÄLLAÅN, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Va12 VINDÅN.

I 902 LILLÅN var det nästa syrefritt (0,9 mg/l), vattnet var stillastående vid provtagningstillfället.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖGB20, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Förhöjda kvävehalter (540-590 mg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN i december.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 6,7 mg/l).

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN i december, i Fi07 DOVERNS UTLOPP i november och december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt förekom även i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan finns alla data att ladda ned i Excel-format:

[wpfilebase tag=file id=564 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.