KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2019

Kvartalsrapport 2, April-Juni 2019

Kvartalet inleddes med generellt varm, torr och solig april. Det typiska aprilvädret kom istället i maj som var förhållandevis kall och regnig. Några perioder av varmare väder förekom dock, vilket gjorde att medeltemperaturen i maj blev relativ normal. Juni bjöd på typiskt svenskt sommarväder med många fina dagar men också en del regn och åskskurar. Grundvattennivåerna var i april under de normala medan de blev under till mycket under de normala i maj och juni.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Det förekom inte några extremt höga kvävehalter i sjöar och vattendrag under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li16 SVIESTADSÅN i juni, Sö03 HÄLLAÅN i juni samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP i maj och juni. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Sö02 STORÅN BROKVARN, SÖ11 STROLÅNGENS UTL, SÖ03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd under juni.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i den nya punkten GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN samt Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer, undantaget Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN där det noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, GB02 EFTER SKÄRBLACKA, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP, liksom måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=602 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *